U kunt Donateur worden voor € 22,50 per jaar. In dat geval krijgt u naast de royale korting op de entree ook een abonnement op onze kleurrijke filmfolder met uitvoerige informatie over het programma. De filmfolder verschijnt 9 keer (om de 6 weken) per jaar. De korting bedraagt € 2,00 per kaartje en één persoon in uw gezelschap krijgen dezelfde korting. Door de aantrekkelijke korting die wij op uw toegangskaartje geven, is uw donateurschap snel terug verdiend!

Vriend of Vriendin

U kunt Vriend of Vriendin worden voor minimaal € 37,50 per jaar. U krijgt dan dezelfde voorrechten als een Donateur en een uitnodiging voor de jaarlijkse “vriendendag”. Uw aanvullende gift van minimaal € 15,00 bovenop de donateur bijdrage van € 22,50,- is een extra ondersteuning voor het Filmhuis. Omdat het Filmhuis een Culturele ANBI is, kunt u deze gift aftrekken bij uw belastingaangifte [kijk hiervoor op de ANBI] pagina.

Looptijd donateurschap
U bent donateur van 1 januari tot en met 31 januari het jaar daarop volgend. Na 30 juni betaalt u de helft van de vereiste bijdrage, dit wordt dan € 11,25,- voor Donateurs en € 18,75 als Vriend of Vriendin.

Vanaf 1 november in het lopende jaar, betaalt u de volledige bijdrage € 37,50 voor Vrienden en € 22,50 voor Donateurs. U bent dan Vriend of Donateur voor 15 maanden met als einddatum 31 januari van het tweede jaar daar op volgend.

Betaling donateurschap
Indien u gelijktijdig met de aanmelding ook het bedrag wilt overmaken, maak dit dan over op onze donateurrekening NL 44 RABO 0138 6458 25 ten name van Filmhuis Zevenaar. Vermeld bij uw betaling postcode en huisnummer, of na ontvangst van de donateurspas het pasnummer.

Genoemde prijzen zijn vanaf 1 januari 2017

Voornaam*

Achternaam*

Straatnaam*

Huis Nr.*

Postcode*

Woonplaats*

E-mailadres*

Donateur
keuze*  Donateur Vriend of Vriendin

Betaling*  Ik wacht op een factuur Ik maak nu zelf het bedrag over

Neem de
code over
captcha