Leeftijdsgrens 16 jr

Wij merken aan de kassa dat er bij onze bezoekers soms misverstanden bestaan over de leeftijdsgrenzen die gehanteerd worden bij onze films.

De Stichting Kijkwijzer beoordeelt de inhoud van films die in de Nederlandse bioscopen te zien zijn en voorziet deze van een leeftijdsgrenskeuring. Deze leeftijdsgrens vormt een advies, waarvan onder volwassen begeleiding van kan worden afgeweken. Dit geldt echter niet voor de leeftijdsgrens van 16 jaar; deze leeftijdsgrens vormt een wettelijk verbod. Jeugdigen onder 16 jaar mogen wij in dat geval geen toegang verlenen, ook al zijn zij onder begeleiding. Om de leeftijd te kunnen beoordelen kan om legitimatie worden gevraagd.

28.12.2017
 

Comments are closed.