Enthousiast geworden over het Filmhuis? U kunt donateur, vriend of vriendin worden!

U kunt Donateur worden voor € 25,00 per jaar. U kunt dan kiezen uit de twee volgende opties.
1. Donateur met papieren filmfolder
2. Donateur met digitale weekagenda
Bij keuze 1 krijgt u naast de korting op de entree ook een abonnement op onze kleurrijke filmfolder met uitvoerige informatie over het programma.
De filmfolder verschijnt ± 8 keer per jaar. De korting op de entree is ook geldig voor één persoon in uw gezelschap.
Bij keuze 2 zijn de voorwaarden hetzelfde als bij keuze 1 met dit verschil dat u wekelijks via e-mail een programmaoverzicht krijgt toegestuurd.

U kunt ook Vriendin of Vriend worden voor € 40,00 per jaar. U kunt dan kiezen uit de twee volgende opties.
1. Vriendin of Vriend met papieren filmfolder
2. Vriendin of Vriend met digitale weekagenda
U krijgt als Vriendin of Vriend dezelfde voorrechten als een donateur. Uw aanvullende gift van € 15,00 bovenop de donateursbijdrage is een extra ondersteuning van het Filmhuis.
Omdat het Filmhuis een Culturele ANBI is, kunt u deze extra gift aftrekken bij uw belastingaangifte. U krijgt bovendien een uitnodiging voor de jaarlijkse “vriendendag”.

Looptijd lidmaatschap
Alle lidmaatschapsvormen lopen van 1 januari tot en met 31 januari het jaar daaropvolgend.
Na 30 juni betaalt u de helft van de vereiste lidmaatschapsbijdrage.
Vanaf 1 november in het lopende jaar, betaalt u de volledige lidmaatschapsbijdrage € 40,00 voor Vrienden en
€ 25,00 voor Donateurs. U bent dan Vriend of Donateur voor 15 maanden met als einddatum 31 januari van het tweede jaar daaropvolgend.
Door de aantrekkelijke korting die wij geven, is uw donateurschap snel terugverdiend!

Betaling lidmaatschap
Met u aanmelding dient u ook het juiste bedrag over te maken voor de lopende periode, maak dit dan over op onze donateurrekening NL 44 RABO 0138 6458 25 ten name van Filmhuis Zevenaar. Vermeld bij uw betaling postcode en huisnummer.

Wilt u meer weten over hoe we uw privacy waarborgen? Lees dan ons Privacy beleid.

 

Voornaam*

Achternaam*

Straatnaam*

Huis Nr.*

Postcode*

Woonplaats*

E-mailadres*

Donateur
keuze*  Donateur met papieren filmfolder - € 25,00 p/j Donateur met digitale weekagenda - € 25,00 p/j Vriend(in) met papieren filmfolder - € 40,00 p/j Vriend(in) met digitale weekagenda - € 40,00 p/j

Betaling
keuze*  Ik wacht op een factuur Ik maak nu zelf het bedrag al over


Neem de
code over
captcha