Waar je nu zit is zo’n mooie locatie waarom gaan jullie weg?

Bestuur en Medewerkers van Filmhuis Zevenaar zijn op zoek naar een locatie waar we kunnen werken in een (financieel) gezonde organisatie, die toekomst bestendig is en waar inwoners van de Liemers nog jaren kunnen genieten van mooie en bijzondere films en andere eigenzinnige activiteiten.
Met de inzet van alle vrijwilligers heeft Filmhuis Zevenaar zich ontwikkeld tot een kenmerkende plek die warmte en gemoedelijkheid uitstraalt. Een plek waar je graag komt en waar je je thuis voelt.
Om de stijgende kosten het hoofd te kunnen bieden is het noodzakelijk dat wij groei moeten realiseren. Op onze huidige locatie in de Wittenburgstraat is dat onvoldoende mogelijk, doordat een aantal factoren ons behoorlijk in de weg zit. Zo biedt onze foyer zeer beperkte ruimte aan alle bezoekers en is de filmzaal moeilijk toegankelijk voor mensen die slecht ter been zijn In de filmzaal is onvoldoende ruimte om de zitplaatsen comfortabeler te maken. Verder s er geen kantoor- of vergaderruimte waardoor er bij medewerkers thuis gewerkt en vergaderd moeten worden.  Kortom geen ideale situatie.
Voor Filmhuis Zevenaar biedt Hal 12 een mooie kans voor verdere ontplooiing. Daarom heeft het bestuur een intentieverklaring ondertekend met Gemeente Zevenaar en andere culturele partners. Het in gezamenlijkheid ontwikkelen van Hal 12 tot een plek in de Liemers waar culturele en maatschappelijke functies samenkomen, is daarbij het uitgangspunt.
Daarnaast zet Filmhuis Zevenaar in op een ruimer aanbod aan mooie films en op meer comfort voor onze bezoekers. De warme en gemoedelijke sfeer van onze huidige locatie zal in Hal 12 zeker terugkomen.
Wij hopen met deze informatie enig inzicht te hebben gegeven voor de stappen die wij op dit ondernemen.

Sinds 1 oktober 2017 is op www.hal12.org alle actuele informatie over voortgang in Hal 12 te vinden. Op onze eigen website www.filmhuiszevenaar.nl zal de komende tijd specifieke Filmhuis informatie over Hal 12 te vinden zijn.

Bestuur Filmhuis Zevenaar

 

HAL12 ‘Podium voor Samenwerking’

In HAL12 komen culturele, sociale, publieke, educatieve en ondernemende partijen samen om onze levendige lokale samenleving ook werkelijk levendig te houden. De voormalige productiehal in hartje Zevenaar zal vanaf begin 2019 onder andere films, boeken, tentoonstellingen, cursussen, evenementen, publieke dienstverlening en sociale begeleiding bieden. Benieuwd geworden? Bezoek de website van HAL12 of kom langs bij de Regionale Sociale Dienst (RSD) en de gemeente die reeds in de hal te vinden zijn.

HAL12 Kerkstraat 27, 6901 AA Zevenaar

Impressie toekomstige Hal 12                            Video ondertekening intentieverklaring

 

 

 

 

 

Foto: Bureau Rowin Petersma                                                Video verslag: Regio 8

 

 

Klik op bovenstaande afbeelding om het interview in
Holland Filmnieuws met de voorzitter van het Filmhuis te lezen.