Een uniek visueel schouwspel, prachtige verhalen over bekende en minder bekende dieren die mensen verbazen en hun liefde en respect voor onze natuur vergroten.
Regisseur: Pim Niesten, Dick Harrewijn, Maria Lise Van Lente, Serge Leurs - Matteo Simoni - België - 2023 - 1 uur 27 minuten

België is een land waar er geen plaats meer lijkt te zijn voor wilde natuur. Een plek op aarde, die tot een van de meest dichtbevolkte regio’s behoort. Toch is die wilde natuur er wel degelijk: veranderend, zich aanpassend aan het klimaat en de beperkte leefruimte naast de mens. Er zijn veel dieren die tegen alle verwachtingen in overleven. Exotische diersoorten nemen vijvers over, anderen passen hun dieet aan, en veranderen hun gedrag naarmate de wereld om hen heen verandert. En nog veel meer prachtige, zeldzame soorten dieren en planten die je nooit in België zou verwachten, maar die toch een manier hebben gevonden om er te blijven bestaan.
Dat wekt verwondering.

SPEELTIJDEN