De vader van de 29-jarige Iris vertelt haar volkomen onverwachts dat hij klaar is met het leven. Ze doet een ultieme poging om hem van een radicaal plan te weerhouden.
Regisseur: Floor van der Meulen - Julia Akkermans, Johan Leysen, Anniek Pheifer - Nederland - 2022 - 1 uur 30 minuten

Johan Leysen excelleert als de welgestelde weduwnaar Jan (74) die zijn twee kinderen laat weten dat hij na zijn volgende verjaardag een punt gaat zetten achter zijn leven. Het nieuws slaat in als een bom en zijn dochter Iris besluit verlof te nemen. Terwijl de vastgestelde datum van zijn dood steeds dichterbij komt, trekt Iris ongevraagd bij haar vader in. Zij wil graag te weten komen waarom hij deze keuze heeft gemaakt en wil ook meer zicht krijgen op hun beider verleden.

SPEELTIJDEN