Donateur, Vriend of Vriendin worden?

U kunt Donateur worden voor € 22,50 per jaar. In dat geval krijgt u naast de royale korting op de entree ook een abonnement op onze kleurrijke filmfolder met uitvoerige informatie over het programma. De filmfolder verschijnt 10 keer (om de 5 weken) per jaar. De korting bedraagt € 2,00 per kaartje en één persoon in uw begeleiding krijgen de zelfde korting. Door de aantrekkelijke korting die wij op uw toegangskaartje geven, is uw donateurschap snel terug verdiend!

Vriend of Vriendin

U kunt Vriend of Vriendin worden voor minimaal € 37,50 per jaar. U krijgt dan dezelfde voorrechten als een Donateur. Uw aanvullende gift van minimaal         € 15,00 bovenop de donateur bijdrage is een extra ondersteuning van het Filmhuis. Omdat het Filmhuis een Culturele ANBI is, kunt u deze gift aftrekken bij uw belastingaangifte. [kijk hiervoor op de ANBI] pagina. U krijgt bovendien een uitnodiging voor de jaarlijkse ‘vriendendag’.

Looptijd donateurschap
U bent donateur van 1 januari tot en met 31 januari het jaar daarop volgend. Na 30 juni betaalt u de helft van de vereiste bijdrage, dit wordt dan € 11,25,- voor Donateurs en € 18,75 als Vriend of Vriendin.

Betaling donateurschap
Indien u gelijktijdig met de aanmelding ook het bedrag wilt overmaken, stort dit dan op ons banknummer NL 44 RABO 0138.6458.25 ten name van Filmhuis Zevenaar. Vermeld bij uw betaling postcode en huisnummer, of na ontvangst van de donateurspas het pasnummer.

Genoemde prijzen zijn vanaf 1 januari 2016

Voornaam*

Achternaam*

Straatnaam*

Huis Nr.*

Postcode*

Woonplaats*

E-mailadres*

Donateur
keuze*  Donateur - € 25,00 per jaar Vriendin of Vriend - € 40,00 per jaar

Betaling
keuze*  Ik wacht op een factuur Ik maak nu zelf het bedrag al over


Neem de
code over
captcha