Donateur, Vriend of Vriendin worden?

U kunt Donateur worden voor € 25,00 per jaar. In dat geval krijgt u naast de royale korting op de entree ook een abonnement op onze kleurrijke filmflyer. De filmflyer wordt u wekelijks digitaal toegezonden en bevat ons programma van de aankomende week. Daarvoor dienen wij over uw e-mailadres te beschikken. De korting bedraagt voor filmvoorstellingen € 2,00 per kaartje en één persoon in uw begeleiding krijgen de zelfde korting. De korting kan voor andere voorstellingen afwijken. Door deze aantrekkelijke kortingen is uw donateurschap snel terug verdiend!

Vriend of Vriendin

U kunt Vriend of Vriendin worden voor minimaal € 40,00 per jaar. U krijgt dan dezelfde voorrechten als een Donateur. Uw aanvullende gift van € 15,00 bovenop de donateur bijdrage is een extra ondersteuning van het Filmhuis. Omdat het Filmhuis een Culturele ANBI is, kunt u deze gift aftrekken bij uw belastingaangifte. [kijk hiervoor op de ANBI] pagina. U krijgt bovendien een uitnodiging voor de jaarlijkse ‘vriendendag’.

Looptijd donateurschap
U bent vriend of donateur van 1 januari tot en met 31 januari het jaar daarop volgend. Na 30 juni betaalt u de helft van de vereiste bijdrage.

Betaling donateurschap
Indien u gelijktijdig met de aanmelding ook het bedrag wilt overmaken, stort dit dan op ons banknummer NL 44 RABO 0138.6458.25 ten name van Filmhuis Zevenaar. Vermeld bij uw betaling postcode en huisnummer, of na ontvangst van de donateurspas het pasnummer.

Genoemde prijzen zijn vanaf 1 januari 2020

Voornaam*

Achternaam*

Straatnaam*

Huis Nr.*

Postcode*

Woonplaats*

Telefoon*

E-mailadres*

Donateurskeuze*  Donateur - € 25,00 (per jaar) Vriend(in) - € 40,00 (per jaar) Vriend(in) - € 20,00 van 1 jul t/m 31 jan (half jaar) Donateur - € 12,50 van 1 jul tm 31 jan (half jaar)


Betalingskeuze*  Ik wacht op een factuur Ik maak nu zelf het gekozen bedrag al over Ik machtiging Filmhuis Zevenaar om jaarlijks mijn lidmaatschapsbijdrage automatisch af te schrijven
IBAN-nummer alleen
bij afgifte machtiging


Neem onderstaande
code over
captcha