Je wordt vriendelijk verzocht in Filmhuis Zevenaar onderstaande huisregels in acht te nemen.

Entreebewijs: Als bezoeker van een filmvoorstelling beschikt je over een geldig entreebewijs dat je desgevraagd aan het personeel van het Filmhuis kan laten zien.
Toegang tot de film: Na aanvang van de voorstelling wordt er geen publiek meer toegelaten. Kinderen onder de 10 jaar hebben toegang indien zij begeleid worden door een volwassen bezoeker.
Leeftijdsgrens: De Stichting Kijkwijzer voorziet films van een leeftijdsgrenskeuring. Deze vormen een advies, waarvan onder volwassen begeleiding van kan worden afgeweken. Dit geldt echter niet voor de leeftijdsgrens van 16 jaar; deze leeftijdsgrens vormt een wettelijk verbod. Omdat Filmhuis Zevenaar genoodzaakt is deze wettelijke leeftijdsgrens te hanteren kan om legitimatie worden gevraagd.
Donateurs van Filmhuis Zevenaar hebben recht op korting op de toegangsprijs; dit geldt ook voor 1 persoon in zijn/haar gezelschap.
Reserveringen van toegangskaarten blijven tot 10 minuten vóór aanvang van de voorstelling beschikbaar; nadien is het Filmhuis gerechtigd deze kaarten te verkopen.
Aanwijzingen personeel: Volg de aanwijzingen van het personeel op. Met name in geval van calamiteiten is dat van groot belang.
Overlast: Mocht je om wat voor reden dan ook overlast veroorzaken, dan is het personeel van Filmhuis Zevenaar gerechtigd je daarop aan te spreken en, in het uiterste geval, de politie in te schakelen.
Consumpties: Het nuttigen van zelf meegebrachte drink- en/of etenswaren is niet toegestaan. Je mag de bij de horeca-instelling van de Turmac Cultuurfabriek gekochte consumptie meenemen in de zaal.
Alcohol: Kopen en drinken van alcohol door personen jonger dan 18 jaar is bij de wet verboden. In geval van twijfel dien je je te kunnen legitimeren. Het barpersoneel is gerechtigd om het aantal in de zaal te nuttigen consumpties te limiteren.
Roken: Roken is nergens in dit gebouw toegestaan.
Mobiele telefoon: Schakel voor de film begint het geluid van je telefoon uit zodat andere bezoekers er geen last van hebben als uw telefoon overgaat.
Opnameapparatuur: Het is verboden opnameapparatuur voor beeld en/of geluid te gebruiken in de zaal. Wie opnamen maakt schendt het copyright.
Eigendommen: Het spreekt natuurlijk vanzelf dat je geen eigendommen van Filmhuis Zevenaar meeneemt. Bij beschadiging van voorwerpen in en om het pand ben je aansprakelijk voor de reparatie- en vernieuwingskosten.
Schade: Filmhuis Zevenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en/of diefstal, verlies, vermissing of schade aan bezittingen van haar bezoekers ontstaan tijdens en/of ten gevolge van een bezoek aan Filmhuis Zevenaar.
Garderobe: Filmhuis Zevenaar beschikt niet over een bewaakte garderobe en je kunt geen spullen in bewaring afgegeven. Nabij de filmzalen zijn kapstokken aanwezig.
Diefstal: Let goed op jassen, tassen, brillen, telefoons e.d. In het geval van diefstal is Filmhuis Zevenaar niet aansprakelijk.
Gevonden voorwerpen: Lever gevonden voorwerpen in bij de dienstdoende medewerkers. Mocht je zelf iets vergeten of verloren zijn, dan kun je tijdens de openingstijden Filmhuis Zevenaar bellen om te vragen of het verloren voorwerp gevonden is.
Huisdieren: Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen.
Mocht je een vraag, opmerking of klacht hebben dan verzoeken wij je dit kenbaar te maken via een e-mail aan info@filmhuiszevenaar.nl

FILMHUIS ZEVENAAR WENST U EEN FIJNE VOORSTELLING!