Filmhuis Zevenaar heeft sinds 1 januari 2013 een Culturele ANBI status.

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs & vrienden van een Culturele ANBI?
Voor donateurs & vrienden van Culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek.
Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.

Wat is het belastingvoordeel voor bedrijven bij giften aan een Culturele ANBI?
Bedrijven die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Geeft u wel eens geld of goederen aan een Culturele ANBI-instelling?
Dan doe je een gift. Er zijn 2 soorten giften: 1. Gewone giften 2. Periodieke giften. Als je een gift doet, mag je die misschien aftrekken. Voor het aftrekken van gewone en periodieke giften gelden verschillende voorwaarden.

Komt u in aanmerking voor de aftrek van giften?
Kijk hiervoor op de site van de Belastingdienst.

Wilt u het Jaarverslag van Filmhuis Zevenaar inzien?
Klik op deze link om het jaarverslag van 2022/2021 te downloaden.

 

daargeefjeom